برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه انصارالحسین ع خیابان پور داود بین کیان و شیخ بهاء شمالی
نام مسئول
عبدالعزیز مدحجی
نام مداح
محمدفضولی رضا
نام همیار بهداشت
تحمد آتشی
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
کوی انقلاب خیابان پور داود بین کیان و شیخ بهاآ شمالی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-48620
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه انصارالحسین ع خیابان پور داود بین کیان و شیخ بهاء شمالی
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : کوی انقلاب خیابان پور داود بین کیان و شیخ بهاآ شمالی
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:59