برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه انصارالحسین(ع)کردهای مقیم شهرک مسعودیه
نام مسئول
سلام عبداللهی
نام مداح
علی زنگنه پور
نام همیار بهداشت
نعمان باقری نیا
استان
تهران
شهرستان
منطقه 15 پستي تهران
آدرس
خ خاوران.شهرک مسعودیه.خ ش قدیانی.ک ش پیرهادی یا ۱۳.نبش ک ش نجاری .پلاک ۱۲
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207011298
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه انصارالحسین(ع)کردهای مقیم شهرک مسعودیه
استان : تهران
شهرستان : منطقه 15 پستي تهران
آدرس : خ خاوران.شهرک مسعودیه.خ ش قدیانی.ک ش پیرهادی یا ۱۳.نبش ک ش نجاری .پلاک ۱۲
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:30