برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه امام خمینی
نام مسئول
حسن برزه گرپور رودانی
نام مداح
محمد برزه گر پور رودانی
نام همیار بهداشت
عین الله حسین پور رودانی
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
بیکاه - حسینیه امام خمینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7991-26948
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه امام خمینی
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : بیکاه - حسینیه امام خمینی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30