برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه امام جعفر صادق (ع)
نام مسئول
عیسی احمدی پور
نام مداح
جاوید نظری
نام همیار بهداشت
میلاد محسنی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
محله نایبند جنوبی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 872
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه امام جعفر صادق (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : محله نایبند جنوبی
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:37
زمان پایان : 8:37