برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه الصدیقه الشهیده فاطمه الزهرا سلام الله علیها
نام مسئول
قاسم بیراتی
نام مداح
علی منصور نعم
نام همیار بهداشت
حبیب بیراتی
استان
خوزستان
شهرستان
آبادان
آدرس
سده بهمن یک ابتداء ۲۰متری حسینیه الصدیقه الشهیده فاطمه الزهرا سلام الله علیها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-631-15557
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه الصدیقه الشهیده فاطمه الزهرا سلام الله علیها
استان : خوزستان
شهرستان : آبادان
آدرس : سده بهمن یک ابتداء ۲۰متری حسینیه الصدیقه الشهیده فاطمه الزهرا سلام الله علیها
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:21
زمان پایان : 23:22