برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه اجدادی خاندان حاجی سید جوادی (دیوانخانه)
نام مسئول
سید ابراهیم حاجی سید جوادی
نام مداح
سید محمد علوی
نام همیار بهداشت
سید ابوالحسن حاجی سید جوادی
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
خیابان پیغمبریه. انتهای کوچه شهید حاجی سید جوادی. کوچه دیوانخانه(شهید اسدالهی)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-341-33216
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه اجدادی خاندان حاجی سید جوادی (دیوانخانه)
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : خیابان پیغمبریه. انتهای کوچه شهید حاجی سید جوادی. کوچه دیوانخانه(شهید اسدالهی)
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 12:0