برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه ابو الفضل (ع)
نام مسئول
سید جعفر موسوی
نام مداح
سید علی رضایی
نام همیار بهداشت
سید عابس مطهری منش
استان
مازندران
شهرستان
كياسر
آدرس
کیتاسر- روستای مالخواست
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4831-48727
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه ابو الفضل (ع)
استان : مازندران
شهرستان : كياسر
آدرس : کیتاسر- روستای مالخواست
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:
زمان پایان : 23: