برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه ابولفضلیه جعفرآباد
نام مسئول
مصطفی بیاری
نام مداح
سجاد بیاری
نام همیار بهداشت
عزیزالله نریمانی
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
شاهرود روستای جعفرآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 212030453
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه ابولفضلیه جعفرآباد
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : شاهرود روستای جعفرآباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0