برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه آیت الله هاشمی شاهرودی (ره)
نام مسئول
سیدمحمدباقر هاشمی شاهرودی
نام مداح
سیدمهدی میرداماد
نام همیار بهداشت
مسعود شامحمدی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
میدان معلم - کوچه 17 - حسینیه آیت الله هاشمی شاهرودی (ره)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48255
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه آیت الله هاشمی شاهرودی (ره)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : میدان معلم - کوچه 17 - حسینیه آیت الله هاشمی شاهرودی (ره)
تاریخ شروع : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30