برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینه پروین مولا
نام مسئول
محمد روان روی
نام مداح
محمد روان روی
نام همیار بهداشت
جمال روان روی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
قاانی کهنه جنب مسجد مشیر حسینه پروین مولا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-49273
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینه پروین مولا
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : قاانی کهنه جنب مسجد مشیر حسینه پروین مولا
تاریخ شروع : مهر ۰۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 6:0
زمان پایان : 8:0