برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینه قبربنی هاشم
نام مسئول
مجتبی یزدانی فر
نام مداح
مجید یزدانی فر
نام همیار بهداشت
رضا یزدانی فر
استان
تهران
شهرستان
ري
آدرس
سیزده ابان امانی جنوبی بهمن 4 پلاک 38
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینه قبربنی هاشم
استان : تهران
شهرستان : ري
آدرس : سیزده ابان امانی جنوبی بهمن 4 پلاک 38
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:22