برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینه الزهرا
نام مسئول
حسين مطهري
نام مداح
محمد هادي محمد پوري
نام همیار بهداشت
محمد هادي محمد پور
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
خيابان فروغي
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9-361-48757
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینه الزهرا
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : خيابان فروغي
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:5
زمان پایان : 8:5