برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسنیه اراک
نام مسئول
احمد فرجی
نام مداح
احمد فرجی
نام همیار بهداشت
لیلا ضیایی
استان
مرکزی
شهرستان
اراك
آدرس
عباس اباد امامزاده عبدالله وآمنه خاتون
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 11-381-15431
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسنیه اراک
استان : مرکزی
شهرستان : اراك
آدرس : عباس اباد امامزاده عبدالله وآمنه خاتون
تاریخ شروع : مرداد ۲۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0