برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حرم مطهر شهید گمنام مانی سرچشمه
نام مسئول
علی اسطوری
نام مداح
ابوالقاسم اسطوری
نام همیار بهداشت
ابوالفضل اسطوری
استان
کرمان
شهرستان
رفسنجان
آدرس
مانی سرچشمه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-771-48630
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حرم مطهر شهید گمنام مانی سرچشمه
استان : کرمان
شهرستان : رفسنجان
آدرس : مانی سرچشمه
تاریخ شروع : شهریور ۲۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:49
زمان پایان : 12:49