برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حب الحسین علیه السلام
نام مسئول
محمدرضا محمدی
نام مداح
بشیر نایبی
نام همیار بهداشت
مهدی محمدی
استان
اصفهان
شهرستان
نائين
آدرس
فلکه امامزاده خیابان آزادی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-8391-47485
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حب الحسین علیه السلام
استان : اصفهان
شهرستان : نائين
آدرس : فلکه امامزاده خیابان آزادی
تاریخ شروع : شهریور ۱۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30