برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حبیب بن مظاهر (ع)
نام مسئول
مهدی آشفته
نام مداح
ابوالفضل باقری
نام همیار بهداشت
مصطفی گنجی پور
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
شهرک امام حسن نبش ک33 هیئت حبیب بن مظاهر(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48275
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حبیب بن مظاهر (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : شهرک امام حسن نبش ک33 هیئت حبیب بن مظاهر(ع)
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:30
زمان پایان : 23:30