برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان پیرو ولایت
نام مسئول
محمدحسن گوهری
نام مداح
نام همیار بهداشت
استان
کرمان
شهرستان
راور
آدرس
حسینیه امام خمینی ره
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7651-32696
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان پیرو ولایت
استان : کرمان
شهرستان : راور
آدرس : حسینیه امام خمینی ره
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :