برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان پیروراه حضرت ابوالفضل
نام مسئول
ایت اله مهر ائین
نام مداح
امید حسام
نام همیار بهداشت
محمد امین مهر ائین
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
خ سفر روبروی دبستان رازی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 390
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان پیروراه حضرت ابوالفضل
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : خ سفر روبروی دبستان رازی
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:14
زمان پایان : 0:14