برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان نورالرضا
نام مسئول
روح الله احمدی طیفکانی
نام مداح
روح الله احمدی طیفکانی
نام همیار بهداشت
محمد هادی عوض پور
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
بندرعباس -شهرک امام رضا مسجد امام رضا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان نورالرضا
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : بندرعباس -شهرک امام رضا مسجد امام رضا
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0