برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان مجومرد
نام مسئول
محمدحسین رفیعی
نام مداح
- وطن خواه
نام همیار بهداشت
محمدحسین رفیعی
استان
یزد
شهرستان
اشکذر
آدرس
مجومرد خیابان شهید صدوقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8941-49414
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان مجومرد
استان : یزد
شهرستان : اشکذر
آدرس : مجومرد خیابان شهید صدوقی
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0