برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان قمر بنی هاشم
نام مسئول
عبدالله صالحی
نام مداح
عبدالله صالحی
نام همیار بهداشت
احمد پیکری
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
رودان روستای خیراباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7991-27108
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان قمر بنی هاشم
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : رودان روستای خیراباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0