برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان قمر بنی هاشم ابوالفضل(ع) مسجد یزدی ها
نام مسئول
عبدالله رضایی
نام مداح
علی روحانی
نام همیار بهداشت
محمد هادی روحانی
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
خیابان مصلی کوچه شهید غلامرضا رضایی کوچه شهید کریمی مسجد یزدی ها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204011257
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان قمر بنی هاشم ابوالفضل(ع) مسجد یزدی ها
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خیابان مصلی کوچه شهید غلامرضا رضایی کوچه شهید کریمی مسجد یزدی ها
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:30