برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان علی اکبر (ع )
نام مسئول
علی مافی
نام مداح
علی مافی
نام همیار بهداشت
بهروز صفری
استان
قزوین
شهرستان
محمديه
آدرس
البرز-محمدیه - مهرگان-فاز2-دانش2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 227050180
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان علی اکبر (ع )
استان : قزوین
شهرستان : محمديه
آدرس : البرز-محمدیه - مهرگان-فاز2-دانش2
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان :
زمان شروع : 21:23
زمان پایان : 12:14