برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان علی اکبر علیه السلام
نام مسئول
محمد طاهری کیا
نام مداح
احسان برنجی
نام همیار بهداشت
رضا محمودی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
45متری گلشهر خیابان کتوئی زاده علامت پرچم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-47710
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان علی اکبر علیه السلام
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : 45متری گلشهر خیابان کتوئی زاده علامت پرچم
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:54
زمان پایان : 10:54