برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان علی اصغر
نام مسئول
ناصر یساری
نام مداح
ناصر یساری
نام همیار بهداشت
علی فیضی
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
نصیر کندی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-5971-47528
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان علی اصغر
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : نصیر کندی
تاریخ شروع : شهریور ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:57
زمان پایان : 12:57