برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان علی اصغر (ع) کوی سفلی
نام مسئول
سیدمصیب شهیدی
نام مداح
محمد رضا ناظم
نام همیار بهداشت
سید مصیب شهیدی
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
خیابان مهدیه کوچه شهید ملائیان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 225020044
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان علی اصغر (ع) کوی سفلی
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : خیابان مهدیه کوچه شهید ملائیان
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر139925
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:0