برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان علمدار حسین (ع)
نام مسئول
محمدحسین عزت نشان
نام مداح
سیدمرتضی هاشمی
نام همیار بهداشت
محمدحسین عزت نشان
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
اذر کوچه 72
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان علمدار حسین (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : اذر کوچه 72
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30