برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان عشّاق المهدی (عج)
نام مسئول
محمدامین کریمی
نام مداح
محمد رضا همتیان
نام همیار بهداشت
محمدامین کریمی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بنیاد - خیابان انسجام - نبش کوچه 5
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47990
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان عشّاق المهدی (عج)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بنیاد - خیابان انسجام - نبش کوچه 5
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0