برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان سیدالشهداء (ع)
نام مسئول
محسن درخشانی راد
نام مداح
محسن درخشان
نام همیار بهداشت
حسین نجفی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خیابان امام تولیددارو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48356
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان سیدالشهداء (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خیابان امام تولیددارو
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0