برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان حضرت قاسم ابن الحسن (ع)
نام مسئول
محمد عبدی
نام مداح
سجاد زارع
نام همیار بهداشت
سجاد زارع یار
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
مشهد، شهرک تپه سلام،خیمه غزادارن سیدالشهدا (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010093
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان حضرت قاسم ابن الحسن (ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : مشهد، شهرک تپه سلام،خیمه غزادارن سیدالشهدا (ع)
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 23:30