برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان حضرت علی اکبر میدان قاضی اسداله
نام مسئول
محمدرضا رستگاری فرد
نام مداح
محسن عابدینی نیا
نام همیار بهداشت
رضا ثابت
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان میدان قاضی اسداله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-49031
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان حضرت علی اکبر میدان قاضی اسداله
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان میدان قاضی اسداله
تاریخ شروع : مهر ۰۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0