برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان جواد الائمه (ع)
نام مسئول
جواد وامق
نام مداح
حسن شالبافان
نام همیار بهداشت
جواد وامق
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
انقلاب ک41 فرعی 8 پ12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3722
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان جواد الائمه (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : انقلاب ک41 فرعی 8 پ12
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30