برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان بنی هاشم
نام مسئول
محمد رضا تهرانی
نام مداح
رضا اسماعیلی
نام همیار بهداشت
نصیری نصیری
استان
قم
شهرستان
كهك
آدرس
وشنوه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2/26038
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان بنی هاشم
استان : قم
شهرستان : كهك
آدرس : وشنوه
تاریخ شروع : خرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:10
زمان پایان : 23:10