برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان انصارالحسین خیابان امام
نام مسئول
اصغر بابائی
نام مداح
علی اصغر رضایی
نام همیار بهداشت
موسی حسین پور
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
خیابان امام کوچه 12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47492
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان انصارالحسین خیابان امام
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : خیابان امام کوچه 12
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0