برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان.امیرالمومنین
نام مسئول
حسن کیانی
نام مداح
پرویز ابراهیمی.اریا
نام همیار بهداشت
اسماعیل کیانی
استان
تهران
شهرستان
شهريار
آدرس
اندیشه.شهرک.صدف.24دکتر.قریب.نبش.باهنر.قطعه1631.پلاک57
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان.امیرالمومنین
استان : تهران
شهرستان : شهريار
آدرس : اندیشه.شهرک.صدف.24دکتر.قریب.نبش.باهنر.قطعه1631.پلاک57
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:59
زمان پایان : 23:56