برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان امام سجاد خیابان اعتمادی
نام مسئول
ماشاءاله بخشی
نام مداح
مهدی دزفولی نژاد
نام همیار بهداشت
محمد بخشی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان اعتمادی کوی شهید بهشتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100191
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان امام سجاد خیابان اعتمادی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان اعتمادی کوی شهید بهشتی
تاریخ شروع : شهریور ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0