برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان امام حسین (ع)
نام مسئول
محمد محمد پور
نام مداح
رمضان جوان
نام همیار بهداشت
محمد محمد پور
استان
خراسان رضوی
شهرستان
قوچان
آدرس
روستای فرخان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209170119
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان امام حسین (ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : قوچان
آدرس : روستای فرخان
تاریخ شروع : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:18
زمان پایان : 21:18