برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جوانان ال علی
نام مسئول
حمیدرضا نبی زاده
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
* *
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
نبش هدایت11 شهیدنبی زاده
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 99/110191
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جوانان ال علی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : نبش هدایت11 شهیدنبی زاده
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:50
زمان پایان : 23:50