برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جواد الا ئمه
نام مسئول
مصطفی زنده دل
نام مداح
رضا شریفی
نام همیار بهداشت
مسلم محمدی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
اقدسیه3 فرشی10 مدرسه دخترانه محمودی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 310112024
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جواد الا ئمه
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : اقدسیه3 فرشی10 مدرسه دخترانه محمودی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:28
زمان پایان : 23:28