برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جواد الائمه
نام مسئول
ابوالفضل محمدی
نام مداح
جواد ابوالقاسمی
نام همیار بهداشت
علی محلوجی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
امام ۲۰ متری شهید بهشتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49121
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جواد الائمه
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : امام ۲۰ متری شهید بهشتی
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0