برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جواد الائمه (ع)
نام مسئول
یاسر عابدینی
نام مداح
عباس مهرعلی
نام همیار بهداشت
حسین شاطرکهکی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
شهرک امام حسن بوستان امام حسن(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226011930
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جواد الائمه (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : شهرک امام حسن بوستان امام حسن(ع)
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30