برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جنه الحسن
نام مسئول
سید ساسان سعد پور
نام مداح
سید علی اکبر سعد پور
نام همیار بهداشت
امیر حسین احمدی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
حسینیه قتلگاه بهشهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-48027
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جنه الحسن
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : حسینیه قتلگاه بهشهر
تاریخ شروع : مهر ۰۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 0:0