برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جنت العباس علیه السلام بوشهر
نام مسئول
معظمه دشتی
نام مداح
سید ناصر فاطمی
نام همیار بهداشت
علیرضا زنده بودی
استان
بوشهر
شهرستان
بوشهر
آدرس
بوشهر خیابان شهید بهشتی کوچه شهید میگلی نژاد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 206010234
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جنت العباس علیه السلام بوشهر
استان : بوشهر
شهرستان : بوشهر
آدرس : بوشهر خیابان شهید بهشتی کوچه شهید میگلی نژاد
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:30
زمان پایان : 23:59