برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جنت الحسن ناجی آباد
نام مسئول
علیرضا عصمتی
نام مداح
عبدالحسین غفارزاده
نام همیار بهداشت
سجاد رحیمی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان ناجی آباد فاز 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-49049
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جنت الحسن ناجی آباد
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان ناجی آباد فاز 2
تاریخ شروع : مهر ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0