برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جلسه روضه
نام مسئول
زهره طاهری
نام مداح
کبری محمدی
نام همیار بهداشت
فاطمه مهدوی
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
سر بیشه
آدرس
شهرستان سربیشه زینبیه روستای پخت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 30-9741-49587
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جلسه روضه
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : سر بیشه
آدرس : شهرستان سربیشه زینبیه روستای پخت
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:0
زمان پایان : 15:0