برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جلسه خانگی
نام مسئول
امیر حسین صدیقی
نام مداح
سید علی صفائی
نام همیار بهداشت
محمد مهرور
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
بیرجند
آدرس
مهر شهر-فاطمیه6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3139
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جلسه خانگی
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
آدرس : مهر شهر-فاطمیه6
تاریخ شروع : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 20:0