برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جلسه خانگی
نام مسئول
علی اکبر اسماعیلی زاده
نام مداح
سید حجت موسوی قوام
نام همیار بهداشت
مونس اسماعیلی زاده
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
خ وحشی بافقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49027
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جلسه خانگی
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : خ وحشی بافقی
تاریخ شروع : مهر ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 6:2
زمان پایان : 7:31