برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جلسه خانگی
نام مسئول
رضا ذهاب
نام مداح
حامد شجاعی
نام همیار بهداشت
مهدیه کوهپازاده
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
اختیاراباد استقلال شماره 4
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49251
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جلسه خانگی
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : اختیاراباد استقلال شماره 4
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:1
زمان پایان : 9:30