برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جلسه خانگی
نام مسئول
محمدعلی رضا بیگی
نام مداح
محمدعلی رضا بیگی
نام همیار بهداشت
مژگان خادم زاده
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
خیابان سرباز کوچه شماره 30 قدوسی 60
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49451
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جلسه خانگی
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : خیابان سرباز کوچه شماره 30 قدوسی 60
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 14:15
زمان پایان : 17:13