برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جعفریه تفت
نام مسئول
احمد زارع رشکوئیه
نام مداح
محمد بردستانی
نام همیار بهداشت
مهدی مجیدی
استان
یزد
شهرستان
تفت
آدرس
انتهای خیابان 22بهمن
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8991-32729
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جعفریه تفت
استان : یزد
شهرستان : تفت
آدرس : انتهای خیابان 22بهمن
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:10
زمان پایان : 8:10